»Ali bo deklica ali deček?« je eno izmed najpogostejših vprašanj, ki so namenjena bodočim staršem. Spolu je že pred samim rojstvom otroka namenjeno veliko pozornosti.

Otroci se rodijo v svet, ki delitev na ženski in moški spol označuje z imeni, oblačili, pričesko, vedenjem. Glede na spol so ločene tudi igrače za najmlajše. Je tako ločevanje smiselno?

Je pametno ločevati igrače za punčke in igrače za fantke?
vir: Getty

Igrače za deklice? Igrače za fante? Ali samo otroške igrače?

Ko govorimo o igračah za punčke in igračah za fante, gre več kot zgolj za različen način igre in preživljanje prostega časa, ampak za ustvarjanje pričakovanj o tem, kakšno vedenje je primerno za deklice in kakšno za dečke.

Igrače za punčke so pogosto povezane z:

  • gospodinjstvom,
  • družino,
  • estetiko.

Medtem ko so igrače za fante povezane z aktivnostmi zunaj doma. Tako so »tipične« igrače za fante avtomobilčki, kocke, orodje ipd.

Družbena pričakovanja od deklic zahtevajo, da so urejene, čiste, skrbne, od dečkov pa, da so aktivni in inovativni.

Dovolimo deklicam biti deklice, dečkom dečki

Zagovorniki ločevanja igrač za punčke in igrač za fante vidijo kot posledico preferenc, ki so biološko določene.

Ženski možgani naj bi bili v osnovi usmerjeni k empatiji in občutku za skrb in nego, nasprotno pa moški možgani usmerjeni k razumevanju in gradnji sistemov. Iz tega naj bi izhajali tipično ženski in moški poklici.

Omogočanje fantom, da se igrajo z otroško kuhinjo, plastičnim vozičkom in dojenčkom ter deklicam, da se igrajo z avtomobilčki in bagri, bi naj po mnenju nekaterih privedlo do sprememb v razumevanju in doživljanju moškosti in ženskosti.

Povedano drugače, spremenila bi se ideala moškosti in ženskosti, ki sta močno ukoreninjena v današnji družbi in se pričneta graditi že v zgodnjih letih življenja, skozi igro.

Igrače naj bodo zgolj igrače

Ko se otrok začne zavedati spola, je spol najpomembnejša družbena kategorija, ki izstopa med vsemi drugimi in je kot taka tista, ki otroku omogoča, da se orientira in vključi v skupino.

Pripadanje eni skupini in ne drugi, ne glede na to, ali gre za spolno ločeni kategoriji ali ne, je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki nam lahko pomagajo razumeti preference za določene igrače, tako dekliške kot fantovske.

Cordelia Fine, Delusions of Gender
Več o delu Delusions of Gender, avtorice Cordelie Fine si preberite neposredno na strani od avtorice.

Kljub temu da se nekateri starši odločijo za vzgojo svojega otroka na način, ki bo vključeval zgolj spolno nevtralne igrače za najmlajše, oblačila ipd., se glede na raziskavo objavljeno v delu Delusions of Gender deklice odločijo za tipično dekliške igrače in dečki za tipično deške, ravno zaradi občutka pripadnosti skupini.

Ista raziskava je pokazala tudi, da se dečki, ko so sami, pogosteje igrajo z igračami, ki so označene kot igrače za punčke, kot to počnejo v skupini. Ta pogled v ospredje postavlja pomen vzgoje in okolja in ne biološko določenih predpostavk.

Igrače za fante postanejo poklici za fante

Otroški pogled na razlike med spoloma, ki se kažejo v preferencah do igrač za punčke in igrač za fantke, je najbolj tog od petega do sedmega leta starosti.

V kasnejših obdobjih otroci vidijo in razumejo, da lahko tudi deklice skačejo po blatu, vozijo avtomobilčke in gradijo hiše, ter da dečki tudi pospravljajo, čistijo in so urejeni. Kljub zavedanju vsega tega je v svetu, kjer so spolni stereotipi, vzorci in vloge tako ponotranjeni, da se jih pogosto niti sami ne zavedamo.

Upravičeno je pričakovati, da bodo skozi leta odraščanja ti otroci sledili ustaljenim spolnim vzorcem in tako bodo igrače za deklice in igrače za fante postali službe za ženske in službe za moške.

Vprašanje, ali je pametno ločevati igrače za punčke in igrače za fante, nima enoznačnega odgovora in zahteva mnoga podvprašanja, za razmislek pa zgolj še anekdota.

Mama, ki je vztrajala pri tem, da se njena hči, namesto z igračami za punčke, igra z orodjem, se je vdala, ko je videla, da njena hči pred spanjem kladivu poje uspavanko, kar si je pojasnila, kot, da so za to krivi ženski hormoni. Ta razlaga je bila zadovoljiva, vse dokler ni bilo postavljeno vprašanje: »Kdo poje uspavanko tvoji hčeri?«

Ta nas vodi do naslednjega podvprašanja o razumevanju kompleksnosti vzgoje otrok, ki presega zgolj uporabo spolno definiranih igrač.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja