Ustanovitelj Inštitut za razvoj igrač

Postati želimo vodilno središče znanja na področju razvoja igrač v Sloveniji, ki deluje v tesni povezanosti s svojimi partnerji iz področja prodaje in nabave igrač, z oblikovalci ter s sorodnimi inštitucijami znanja doma in v tujini.

Razvojna vizija inštituta

Razvojna vizija je povezovanje slovenskih proizvajalcev igrač v mreži odličnosti, ki bo vodilna v Sloveniji na področju proizvodnje igrač. Zainteresiranim organizacijam in posameznikom bo zavod ponujal ustrezno podporo pri vzpostavitvi stikov, sodelovanju in pripravi skupnih projektov in programov. Posredoval bo informacije iz področja igrač in omogočal izobraževanja za zainteresirano javnost. Zavod bo spodbujal gospodarsko sodelovanje s promocijo slovenskih igrač v Sloveniji in tujini in tako pripomogel k razvoju trga igrač v Sloveniji in tujini.

V prihodnosti želimo, poleg igrač, zajeti še druge izdelke za otroke in družine, prosti čas, učenje in zabavo. Izdelke si lahko ogledate na naši spletni strani. 

Storitve, ki jih inštitut nudi

  • Osnovno svetovanje glede izdelave igrače (skladnost z zakonodajo)
  • Promocija in povezovanje za povezan nastop na trgu
  • Pravočasno obveščanje o zakonodajnih novostih na področju igrač
  • Povezovanje in mreženje
  • Popusti pri udeležbi in nastopih na sejmih in dogodkih

Pri izvajanju storitev sodelujemo z različnimi partnerji.

Inštitutu za razvoj igrač

Pravni status: zavod, neprofitna organizacija (NVO)
Ustanovljeno: 29. december 2014

Inštitut za razvoj igrač
Poklukarjeva ulica 16
1000 Ljubljana, Slovenija

Inštitut za razvoj igrač
Poslovna enota Kočevje, Trata XIV 006 A
1330 Kočevje, Slovenija

telefon: +386 41 804 496
eMail: info@institut-igrac.si
splet: www.institut-igrac.si