Slovenske igrače

Vse igrače v naši trgovini so oblikovane in narejene v Sloveniji.

Kje vam nudi naša trgovina

V spletni trgovini Slovenske igrače boste našli nove igrače, izdelke za otroke in družine, poslovne igrače, didaktične pripomočke, igrače in didaktične pripomočke za otroke s posebnimi potrebami in rabljene igrače ter zbirateljske igrače. 

Vsako igračo oz. izdelek spremlja svojevrstna domišljijska zasnova in lastna zgodba, ki jo oblikovalec želi skozi igro predstaviti staršem in otrokom. Nekatere igrače so moderno oblikovane, ostale se zgledujejo po zgodovinski dediščini in jo nadgradijo s času primerno obliko.

Za izbor dobre slovenske igrače smo kot vodilo izbrali zdravje in varnost otrok, didaktiko in skrb za zdravo okolje. Zato ponujamo igrače narejene večinoma iz naravnih, okolju prijaznih materialov, ki jih je možno reciklirati.

Rabljene igrače so od različnih proizvajalcev iz celega sveta. Namen je izvajanje pristopa krožnega gospodarstva, saj tako lahko pripomoremo k zmanjšanju odpadkov in onesnaževanja ter spodbuja bolj trajnostne proizvodne prakse. Starše in otroke pa spodbuja, da bolj razmišljajo o okolju in trajnosti ter se naučijo o pomenu ponovne uporabe, izposoje in popravil. Zbirateljske igrače so namenjene zbirateljem predvsem zaradi spomina in nostalgije ter ponujajo vpogled v zgodovinski razvoj igrač v naši družbi.

Pred nakupom seznanjamo kupca z OPOZORILI IN VARNOSTNIMI UKREPI OB UPORABI IGRAČ

 

Kontakt Ste proizvajalec igrač?

+ 380

Izdelkov

+ 30

Proizvajalcev

+ 4,8/5

Zadovoljstvo kupcev

Otroci so naše največje bogastvo. Ponudili jim bomo samo najboljše zdrave igrače, predvsem pa zadovoljstvo ob igranju s slovenskimi igračami.

 

Trgovina Slovenske igrače namerava postati osrednja slovenska zakladnica in zbirka za kvalitetne slovenske igrače ter pripomočke za igranje.

Ustanovitelj Inštitut za razvoj igrač

Razvojna vizija inštituta je povezovanje slovenskih proizvajalcev igrač v mreži odličnosti, ki bo vodilna v Sloveniji na področju proizvodnje igrač. Zainteresiranim organizacijam in posameznikom zavod ponuja ustrezno podporo pri vzpostavitvi stikov, sodelovanju in pripravi skupnih projektov in programov.

skoči v trgovino