Zahteve o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku v Sloveniji določa Uredba o varnosti igrač. Za igrače se domneva, da so v skladu z uredbo, če so označene z oznako CE.

Ali je samo uredba dovoljšnje zagotovilo, da je igrača res varna? Pred nakupom preverite in se prepričajte!

foto: 123RF, olesiabilkei

Igrača mora imeti CE oznako!

Igrače, ki so dostopne na evropskem trgu, morajo biti opremljene z oznako CE. Z oznako proizvajalec izjavlja, da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev.

Igrače, ki so predstavljene in se uporabljajo na sejmih in razstavah in niso opremljene z oznako CE ali kako drugače niso v skladu z uredbo, morajo biti opremljene z znakom, ki jasno navaja, da igrače niso v skladu z uredbo in ne bodo dostopne v Evropski uniji, dokler ne bodo skladne z njo.

Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, se upošteva razmerje, ki ga določa graduirana skica. Oznaka je visoka najmanj 5 mm.
Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, se upošteva razmerje, ki ga določa graduirana skica. Oznaka je visoka najmanj 5 mm.

Proizvajalec igrače mora slediti zakonom!

Pri dajanju igrač na trg mora proizvajalec zagotoviti, da so načrtovane in izdelane v skladu z zahtevami uredbe.

Proizvajalec mora:

 •     pripraviti zahtevano tehnično dokumentacijo in    
 •     izvesti ali pa dati izvesti postopek ugotavljanja skladnosti.

Kadar je bilo s postopkom dokazano, da je igrača skladna z uredbo, mora proizvajalec:

 •     pripraviti izjavo ES o skladnosti ter    
 •     namestiti oznako CE.

Tehnična dokumentacija vsebuje ustrezne podatke, na podlagi katerih proizvajalec zagotovi, da igrače izpolnjujejo pogoje uredbe.

Ugotavljanje skladnosti pa je proces ugotavljanja, ali so zahteve iz uredbe glede igrače res izpolnjene.

Proizvajalci pred dajanjem igrače na trg izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenosti tem nevarnostim.

Tako morajo igrače izpolnjevati posebne varnostne zahteve. Spodaj je navedeno zgolj nekaj primerov:

 • Igrače in njihovi deli ter, v primeru pritrjenih igrač, njihove opore morajo imeti predpisano mehansko trdnost in po potrebi stabilnost, da vzdržijo pritiske, ki so jim podvrženi med uporabo, ne da bi se zlomili ali kako drugače poškodovali, zaradi česar bi lahko prišlo do telesne poškodbe.
 • Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali zmesem, iz katerih so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo.
 • Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da izpolnjujejo zahteve glede higiene in čistoče v izogib kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni ali kontaminacije.

Izjava ES o skladnosti je dokument, ki ga izda proizvajalec in v njem navede, da igrača izpolnjuje pogoje iz uredbe.

Za nekatere igrače se Uredba o varnosti igrač ne uporablja!

Uredba se uporablja za proizvode, načrtovane ali namenjene izključno ali ne za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let.

Uredba se ne uporablja za naslednje igrače:

 •     opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi;
 •    avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;
 •     vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
 •     parne stroje kot igrače;   
 •     frače in katapulte.

Ne kupujte igrač, ki nimajo oznake CE

Čeprav so bile nekatere igrače, kljub oznaki, prepoznane za nevarne in so jih zato umaknili s trga, je brez oznake verjetnost, da gre za neodgovornega proizvajalca še večja.

Za dodatno pomoč glede varnosti igrač se lahko obrnete na Inštitut za razvoj igrač. Spremljajte tudi spletno strano Zveze potrošnikov Slovenije, saj redno objavljajo seznam nevarnih izdelkov, tudi igrač.

Če pa sami naletite na nevarno igračo, o tem obvestite zdravstveno inšpekcijo, in tako pomagajte igrače na trgu ohraniti varne.

Viri in dodatno branje:

[1] Uredba o varnosti igrač. Uradni list RS, 2011. Dostopno na svetovnem spletu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5326.

[2] Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač, Obrazložitvena pisna navodila. Evropska komisija, 2016, 171 str.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.